Perforacija lima

Perforiranje lima je proces izrade rupa na relativno tankom materijalu.

  Perforacija materijala se radi na:

  • Toplo valjanim limovima
  • Hladno valjanim limovima
  • Inoksu
  • Aluminijumu
  • Pocinkovanom limu